2553024640
2553020055
7:30 π.μ. - 18:00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχοντας συμμετάσχει σε μια σειρά κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η ΜΕΤΚΕ Α.Ε. έχει αποκτήσει στο πέρασμα των χρόνων σημαντικό κεφάλαιο τεχνογνωσίας και ειδίκευσης.